اخبار اجتماعی تهران پرس

چه کسی رییس سازمان محیط زیست می شود؟

سازمان محیط زیست در انتظار قهرمانی است که پس از ۸ سال، توان از دست رفته محیط زیست کشور را بازگرداند. نوروزی معتقد است اینکه سکان دار محیط زیست چه کسی خواهد شد هم برای طرفداران و حامیان محیط زیست و هم مخالفان و منفعت طلبان، اهمیت دارد.

چه کسی رییس سازمان محیط زیست می شود؟
به گزارش تهران پرس سایت خبری محیط زیست ایران در ادامه نوشت: وحید نوروزی به عنوان اولین چهره محیط زیستی شهرداری تهران در تارنمای شخصی خود نوشت: طرفداران محیط زیست برایشان مهم است چه کسی انتخاب می شود چون وجود یک نفر رِیِیس مقتدر در شرایط فعلی سازمان محیط زیست بسیار حیاتی و تعیین کننده است. در شرایطی که اقدامات ضد محیط زیستی دولت در هشت سال اخیر تقریبا توان محیط زیست ایران را تحلیل برده است همگان در انتظار یک قهرمان هستند که بیاید و کاری کند.
طرفداران محیط زیست انتظار دارند فردی سکاندار سازمان محیط زیست شود که تدبیر و دانش حرف اول بدنه مدیریتی سازمان باشد. متخصصان محیط زیست در جای خویش قرار گیرند و پشتوانه تصمیم های مهم حکومتی در عرصه محیط زیست باشند.
دلم برای این قهرمان می سوزد. هر که هست اگر عاشق محیط زیست است و به هر قیمتی پشت میزی نمی نشیند که صلاحیت آن را ندارد واقعا دچار زحمت خواهد شد. این قهرمان راهی بسیار پر فراز و نشیب و طولانی و سخت در پیش دارد و در شرایط موجود فقط اگر بتواند وضعیت محیط زیست را به هشت سال قبل برگرداند کولاک کرده است و ما به این قهرمان خواهیم گفت: مچکریم!
مخالفان و دشمنان محیط زیست هم که عمدتا در سنگر صنایع مختلف و تخریب کنندگان طبیعت ایران زمین، جا خوش کرده اند برایشان بسیار مهم است چه کسی سکاندار محیط زیست کشور می شود. آنها به دنبال یک مرد و یا زنی هستند که مسامحه گر باشد. دنبال هیجان و کارهای عجیب و غریب نباشد که آرامش آنها را بهم بزند. آرام باشد. درجه شنوایی بسیار بالا داشته باشد. اهل ارتقای کیفیت محیط زیست نباشد. اصلا دانش محیط زیستی نداشته باشد و حتی معنای واژه اکولوژی و اکوسیستم را نداند. متهم اول تخریب محیط زیست را کشورهای استکباری و کافر بداند. معاهدات بین المللی محیط زیستی را کاغذ پاره ای بداند که دشمنان برای کشورهایی مثل ما دست و پا کرده اند. آنها توسعه را بهر قیمتی می خواهند و اگر این مرد و یا زن مزاحم کارشان شود طبیعی است که چرخ توسعه به هر قیمتی کند خواهد چرخید پس برایشان مهم است چه کسی رییس سازمان محیط زیست می شود.
اما یک نکته اساسی وجود دارد که شاید کمتر به آن توجه می شود. اگر رییس محترم جمهوری به محیط زیست اعتقاد قلبی داشته باشند کاری می توان کرد و انتظار اقدامات بزرگ محیط زیستی داشت. اگر خدای نکرده این اعتقاد قلبی وجود نداشته باشد از همین حالا هیچ انتظاری نمی توانیم داشته باشیم حتی اگر بزرگترین قهرمانان ملی در راس این سازمان بنشینند. فقط امیدوارم آنهایی که دوستشان داریم و از نظر ما عاشق محیط زیست هستند در این بخش گرفتار نشوند بلکه در کنار یک رییس جمهور مقتدر و معتقد به مسائل زیست محیطی در این چهار سال، خاطره ای بسیار شیرین از خود به جای بگذارند تا دولت بعدی… .
گذشت زمان نشان خواهد داد چهار سال آینده کشتی طوفان زده و عن قریب به گل نشسته محیط زیست چه فرجامی خوهد داشت! ما هم در کنار تمام دوستان و طرفداران محیط زیست به نظاره می نشینیم و برای محیط زیست دعا می کنیم.
منبع: ایسنا

منبع خبر در تهران پرس | خلاصه خبر

هاست ایران